saham mempunyai beberapa harga:

harga nominal adalah nilai yang diberikan oleh penerbit, ia diumumkan terlebih dahulu;

harga terbitan-nilai saham pada penempatan awal, sering bertepatan dengan nilai nominal;

harga buku diperoleh dengan membahagikan nilai syarikat penerbit dengan jumlah saham;

harga pasaran adalah harga di mana stok dijual dan dibeli pada masa ini.

Kebanyakan pelabur berminat dengan harga pasaran.

Bagaimana pelabur membuat wang ke atas saham?

Terdapat dua cara biasa untuk membuat wang di stok:

beli saham untuk masa yang lama dan terima pendapatan dividen;

beli saham, tunggu mereka naik harga, menjual dan membuat wang pada perbezaan harga;

gabungkan kedua-dua strategi.

Terdapat pilihan lain, tetapi mereka lebih sesuai untuk profesional pasaran saham.